Podsumowanie

Czy Gestalt jest skuteczny? Dla kogo? Terapia grupowa.

Dla kogo? Czy terapia Gestalt jest zawsze skuteczna?
Tak jak i inne rodzaje terapii, tak i Gestalt dedykowany jest niektórym problemom, z innymi zaś sobie nie radzi. Podstawowe założenia Gestaltu już pokazują jakie warunki muszą zostać spełnione, by Gestalt mógł działać w pełnej formie. W związku z brakiem takich warunków Gestalt jest znacznie mniej skuteczny niż inne formy terapii. Problemy, przy których lepiej jest spróbować innej formy leczenia, to wszelkiego rodzaju uzależnienia oraz trudności z wchodzeniem w kontakt z drugą osobą. Ponadto w przypadkach w których pacjent potrzebuje integracji osobowości, jest bowiem całkowicie rozbity i pogubiony, terapia Gestalt również nie będzie najlepszą metodą. Jej założenia poszerzania świadomości przez odkrywanie nieznanych obszarów własnego ja, spowodować by mogły jeszcze większe zagubienie pacjenta. Standardowo, nie proponuje się również metody Gestalt przy zaburzeniach psychotycznych.

Terapia Gestalt – dla kogo?
Psychoterapia metodą Gestalt skierowana jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją świadomość, polepszyć sobie jakość życia. Bardzo często, klientami terapeutów Gestaltowskich są osoby dobrze funkcjonujące w świecie, radzące sobie ze swoimi bieżącymi problemami i zadowolone ze swojego życia. W procesie terapii, mogą jednak, przy opiece i trosce terapeuty, odkrywać nowe, nieznane sobie rejony swojego "Ja", przyglądać się im i poznawać siebie, swoje emocje, reakcje i potrzeby, aby jeszcze pełniej móc doświadczać pełni życia.

Forma grupowa terapii Gestalt
Gestalt jest nie tylko metodą terapeutyczną realizowaną w odniesieniu do indywidualnej relacji terapeuta – pacjent, ale również może być wykorzystywana w zajęciach grupowych. Spotkania grupowe Gestalt noszą najczęściej nazwy warsztatów samorozwoju czy grup otwarcia. Terapeuta proponuje i zaprasza pacjentów do uczestnictwa w różnych formach aktywności - rysunku, pracy z ciałem, psychodramy. Emocje, uczucie czy przemyślenia które pojawiają się w związku z poszczególnymi ćwiczeniami omawiane są przez każdego uczestnika na bieżąco, dając nie tylko wgląd we własne przeżycia, ale również przeżycia innych uczestników, co pozwala na doświadczenie innych niż własne emocji czy przemyśleń. Praca grupowa może też polegać na indywidualnej pracy terapeuty z pacjentem, która odbywa się na tle grupy. Grupa obserwuje indywidualną sesję, a po jej zakończeniu dzieli się przeżyciami. Niezależnie od wybranego sposobu pracy w konwencji Gestalt – indywidualnych sesji terapeutycznych czy grupowej eksploracji własnego pola świadomości, dla osób które chcą doświadczać i przeżywać oraz pracować nad sobą, Gestalt może być odpowiednim kierunkiem.